Regős Róbert: Orbán exodusa

A bucsai mészárlásról nekem mindig Srebrenica jut az eszembe.

A mintegy 8700 bosnyák, zömében férfi és fiú értelmetlen kivégzése – nem mintha egy kivégzésnek bármikor is lehetne értelme – a 20. század utolsó évtizedének legaljasabb és legembertelenebb cselekedete volt. Olyan gyalázat, amelynek következtében, akibe cseppnyi szív és emberség szorult, szégyellte magát, hogy ugyanahhoz a fajhoz tartozik, mint a véres kezű gyilkosok. Az áldozatok emléke mégis táplálta a reményt, hogy hasonló döbbenet Srebrenica után soha többé nem következhet be.

srebrenica
Pedig hasonló történetek, háborúk, etnikai összecsapások, világégések után hányszor kellett már csalódnunk egy ilyen reményben. A világ civilizált része ilyenkor összezár, s felülemelkedve pillanatnyi érdekeken, aktuális konfliktusokon, felkutatva vallások, népek, erkölcsök és értékrendek közös nevezőjét, elítéli az embertelenséget. Valami egyetemes emberi nevében teremti meg az együttérzés és tiltakozás közösségét, s mond nemet a borzalmakra. Egyszersmind kirekeszti e közösségből mindazokat, akik megkérdőjelezik a szörnyűségeket, s relativizálni próbálják a történések súlyát.

2022. március. Bucsa. Ukrajna. Másik ország, másik háború, más nagyságrend, másik évezred. Szinte minden más. Csak az eszelős embertelenség ugyanaz, amely a közel négyszáz áldozatot lemészárolta. A remény, hogy Srebrenyica soha többé nem történhet meg újra, ismét csalfa volt és vakká tett bennünket. Pedig időtől, helytől, nagyságrendtől függetlenül ez ugyanaz a gyalázat. S bár tudjuk, önámítás, mégis hisszük, mert hinni akarjuk, hogy végre talán az utolsó. S hogy nyomatékot adjunk neki, hát elítéljük.

europai parlament
Az Európai Parlament állásfoglalásban követeli egy különleges bíróság létrehozását, amely az orosz politikai és katonai vezetést volna hivatott felelősségre vonni a háborús bűnökért. 472 parlamenti képviselő vélte úgy, hogy támogatni kell egy ilyen kezdeményezést. 472 képviselő gondolja azt, hogy annak az értékrendnek a képviselete, amely összetartja az Európai Uniót, nem hagyhatja következmények nélkül a hasonló borzalmakat. 472-en érezték úgy, hogy egy ilyen döntéssel képesek hitelesen érvényre juttatni a választói akaratot.

19 képviselő szavazott az állásfoglalás ellen. 33-an tartózkodtak. Ez utóbbiak táborába tartoznak a Fidesz EP képviselői. Nem hallottam egyetlen érvet sem, miért zárjuk ki magunkat a barbárságot elítélni akarók közösségéből. Miért tolunk megint vasrudat az uniós mechanizmusok küllői közé? Miért sodródunk radikális jobboldaliak és bolgár szocialisták oldalára? Hallok viszont egészen más hangokat. Olyanokat, amelyek azt jelzik, hogy ez a tartózkodás, önmagunk önkéntes kizárása a jog és a kultúra világából, több helyen is visszhangra talál. A mozaikkockákból pedig lassan összeáll a kép.

bucsa
A Békemenetek lánglelkű oszlopa, Bencsik András nem érti, hol van itt orosz agresszió. Arra hivatkozik, hogy a szankciókat az Unió vezette be. Közben mindössze arról feledkezik meg, ami a fronton történik. A brüsszeli Politico értesülései szerint Lengyelország és több más uniós tagállam egy állítólagos magyar terv ellen tiltakozik, amely most éppen kilenc orosz oligarchát kíván levetetni a vízumtilalommal sújtottak listájáról. Orbán elárulhatná végre, hova akarja vezetni ezt az országot. Remélem, annyira nem gőgös ostoba, hogy Mózesnek képzelje magát. Félő, hogy előtte nem nyílna meg az irdatlan víztömeg. A következményeket bárki elképzelheti.

Képek forrása: euractiv.com / europa.eu / 444.hu / hirextra.hu

Forrás: BloggerBob